geluidsisolatie

akoestisch isoleren duurzame materialen


geluidsabsorberende spouwvulling

 • van plantaardige of dierlijke oorsprong
 • van minerale oorsprong
 • op basis van gerecycleerde materialen


plaatmateriaal

 • gipsvezel
 • houtwol
 • hout


bouwblokken

 • bakstenen
 • kalkhennepblokken
 • cellenbeton
 • leemblokken


akoestische materialen waarvoor er nog geen "duurzaam alternatief" op de markt is

 • ontkoppelingsmaterialen
 • akoestische membranen


Een aangenaam akoestisch klimaat is uitermate belangrijk omdat een woning met een slechte geluidsisolatie niet aleen een on-comfortabele woning is, maar vooral  omdat het risico op gezondheidsklachten groot is.


Omdat onze leefomgeving steeds luidruchtiger wordt wint het belang van een goede geluidsisolatie op straatlawaai en burenlawaai te weren.

Vooral de stijgende aanwezigheid van laagfrequent geluid in muziek, computergames, films,... en het ingeburgerd worden van subwoofers zorgt (vooral in rijwoningen) voor akoestische uitdagingen.


Er bestaat niet zoiets als DE geluidsisolatie van een bouwmateriaal of wandopbouw. Je kunt niet zeggen dat materiaal X  of opbouw Y zoveel decibel isoleert. Er is steeds sprake van een geluidisolatie bij een frequentie onder een bepaalde invalshoek van de geluidsgolven.


Elk materiaal of wandopbouw isoleert minder goed de laagfrequente dan hoogfrequente geluiden. Mensen horen minder goed in de lage frequenties, dus dat de wanden minder goed lage frequenties isoleren lijkt op het eerste zicht dus niet zo'n groot probleem te zijn. Helaas, de bassen in muziek, de explosies in videospellen of films worden door de manier van afmixen luider gemaakt zodat we ze goed kunnen horen,


Subwoofers versterken dit effect  dan nog eens waardoor laagfrequent geluid wel degelijk een probleem wordt, vooral omdat mensen enorm gevoelig zijn aan veranderingen in geluidsniveau van laagfrequent geluid die als bijzonder storend wordt ervaren.


akoestische theorie


Het is onmogelijk om de akoestische prestaties van bouwmaterialen te bespreken zonder kort in te gaan op de akoestische theorie.


Termen zoals decibel, golflengte, frequentie, geluidsverzwakkingindex, spectrum, ...behoeven enige uitleg. Evanals de verschillende gebruikte akoestische grootheiden.

akoestische materialen

geluidsabsorberende spouwvulling


Doel: de staande golven in de spouw onderdrukken. Meer uitleg over staande golven in het deeltje akoestische theorie.


spouwvullingen van plantaardige of dierlijke oorsprong


 • houtwol
 • cellulose
 • vlas
 • kurk
 • schapenwol
 • veren


spouwvullingen van minderale oorsprong


 • glaswol
 • rotswol

spouwvullingen op basis van gerecycleede materialen


 • katoen
 • geagglomereerd PU-schuim

plaatmateriaal voor (voorzet)wanden en plafonds


Deze platen dienen zowel zwaar als buigslap te zijn.


Hoe zwaarder een materiaal is hoe minder gemakkelijk het door invallende geluidsgolven aan het trillen gebracht kant worden. In trilling gebracht worden is één kant van de medaille, hoe goed een trillend voorwerp zijn trillingen kan opleggen aan de omliggende luchtmoleculen de andere kant. De kritische frequentie van de plaatmaterialen moet zo hoog mogelijk in het spectrum liggen zodat ze hun trillingen niet efficiënt aan de luchtdeeltjes kunnen opleggen.


gipsvezelplaat