Duurzame (isolatie)materialen

milieuvriendelijke en gezonde materialen voor een aangenaam thermisch en akoestisch comfort


een aangenaam thermisch comfort


Bij thermisch comfort denken de meeste mensen aan goed isoleren zodat de warmte in de winter binnenblijft. Dit is uiteraard een uiterst belangrijk criterium waar bio-ecologische materialen zwakker scoren dan synthetische isosolatiematerialen.


Ook in de zomer willen we genieten van aangename binnentermperaturen. Op vlak van zomercomfort scoren bio-ecologische materialen beter dan de synthesitsche isolatiematerialen.


Een gelijkmatige termperatuurverdeling in de ruimte hangt grotendeels af van het warmteafgiftesysteem en wordt op deze site niet behandeld.
een aangenaam akoestisch comfort


Geluidscomfort is helaas maar al te vaak een verwaarloosd element in woningen. Ik heb als geluidsisolatiedokter al te veel pas gerenoveerde woningen bezocht waar de akoestiek erbarmerlijk was.


Een aangenaam akoestisch comfort heeft een positief effect op de dagelijkse levenskwaliteit van de bewoners en op de onderlinge relaties met de buren.


Een sleche akoestiek leidt tot stress en slecht slapen die negatieve gevolgen hebben op de gezondheid van de bewoneers.2 soorten ingrepen verhogen het akoestisch comfort in een ruimte


  • geluidsisolatie = verhinderen dat geluiden van buiten (straat of buren) of uit andere ruimtes binnen de eigen woning binnendringen
  • akoestische correctie = ervoor zorgen dat het geluid ( dat binnen de ruimte geproduceerd wordt of de ruimte binnendringt) te luid wordtakoestisch isoleren

ruimteakoestiek

thermisch isoleren

knelpunten voor het gebruik van bio-ecologische en circulaire materialen/methoden


1. focus op prijs


Keuzes worden vandaag nog al te vaak worden gemaakt op basis van de prijs. Aan kwaliteit, lange levensduur, onderhoudsgemak en de langetermijneffecten op het vlak van gezondheid wordt er minder aandacht geschonken


2. onbekend is onbemind


Dat aannemers garanties moeten bieden die hun leveranciers niet kunnen geven doet hen terecht huiverachtig staan t.o.v. nieuwe producten en methoden. Maar vaak kunnen fabrikanten die garanties wel geven maar is het vooral een kwestie van onbekend is onbemind.


3. te weinig bewustrijn rond de impact van het de nmaterialen op het leefmilieu


4. niche


Duurzame materialen zitten helaas in een nichesegment.